Op de eerste Gemeenteraad blikte fractieleidster Eveline Christiaens terug en vooruit. Haar tussenkomst over de beleidsverklaring kan je hier integraal terugvinden. 

Burgemeester, Schepenen, Collega Raadsleden,

 Mag ik eerst en vooral, namens CD&V, mijn gelukwensen overbrengen voor de afgeleverde Beleidsverklaring 2019- 2024.

 Deze felicitaties zijn niet gratuit, maar zijn gebaseerd op een aantal vaststellingen. Een beleidsverklaring dient aan te sluiten bij de noden van de stad en haar bevolking, en aan te sluiten bij de geest van de tijd. Met deze beleidsverklaring is dit duidelijk het geval.

 1. Er is meer dan gewone aandacht voor de leefbaarheid van de stad, en voor een duurzaam beleid. Dit vertaalt zich zowel binnen de mobiliteit, met aandacht voor de fiets, als binnen de ruimtelijk ordening waar de lat hoog wordt gelegd op het vlak van o.a. visuele kwaliteit, groenaanleg en duurzaamheid.

 2. De beleidsverklaring voor de komende zes jaar kiest duidelijk voor het “verbinden” van alle actieve krachten in onze stad. Het betrekken van burgers, adviesraden bij de ontwikkeling van de stad, was een van de belangrijkste krachtlijnen uit het CD&V-programma, naast het versterken van zaken zoals buurtwerking, lokale speelpleinwerking bvb. In het Groentje te Kachtem,… Dat deze beleidsverklaring bovendien een dynamisch instrument is, dat voorwerp zal uitmaken van een brede consultatieronde, dat kan alleen bijdragen tot onze tevredenheid.  Cd&V gelooft niet in een te enge interpretatie van het “primaat van de politiek”.

 3. In ons programma hebben we het “Geef Izegem opnieuw een smoel” genoemd. Onze stad verdient een meer prominente plaats in het centrum van onze provincie. Zonder krachtig beleid dreigt ze verder af te glijden tot een anoniem verstedelijkt gebied zonder profiel en zonder aantrekkingskracht. Een aantal elementen zullen zeker bijdragen om deze tendens te keren: Cd&V is dan ook bjizonder tevreden met o.a.:

  • Het overwegen van een evenementenhal waar we ook beurzen kunnen organiseren voor onze eigen handelaars.

  • Het faciliteren van de verschillende evenementen is een dwingende noodzaak bij elke zichzelf respecterende stad.

  • Het stimuleren van de creatie van nieuwe handelszaken in het centrum wordt zeker noodzakelijk. Dat een CD&V-voorstel uit de vorige legislatuur onder de naam “Win je Winkel” wordt opgenomen stemt ons heel tevreden.

 4. Tot slot wens ik uiteraard aandacht te schenken aan het sociale luik dat met schepen Ann Van Essche uiteraard een bijzondere aandacht krijgt. Ik ga uiteraard niet alles opsommen, maar een aantal bijzonder waardevolle initiatieven staan toch in de steigers:

  • Het Sociaal Huis krijgt zijn locatie op de benedenverdieping van het stadhuis. Er zal werk worden gemaakt van een lokaal gezondheidsbeleid, naast drug- en alcoholpreventie.

  • Het Huis van het Kind (deel van het Sociaal Huis) wordt een trefpunt voor alle mensen met vragen en noden voor kinderen. Opvang, kinderarmoede, opvoedingsondersteuning, …..

  • Samen met de vzw Stamper hervormen we het voedselverdeelpunt tot een sociale kruidenierszaak. Met de Lochting en de Buurderij komen we tot een geïntegreerd lokaal voedselbeleid.

  • Een netwerk van buurtwelzijnswerkers vormt de antenne waar sociale en welzijnsnoden worden gedetecteerd. (nood aan zorg, vereenzaming, armoede,….) Zij verlagen de drempel naar de professionele hulpverlening. 

Waarde collega’s, ik wens hierbij af te ronden. Mijn opsomming doet uiteraard de nota tekort. Er is meer dan wat ik juist kom te zeggen. Maar de veelheid aan initiatieven, de goesting en de ambitie om welvaart en welzijn in deze stad een forse duw in de rug te geven, daar kunnen we bij CD&V enkel tevreden over zijn. Dat daarbij niemand wordt vergeten, dat kan dit gevoel enkel nog versterken.

In elk geval, felicitaties voor het College van Burgemeester en Schepenen.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.